Inleiding
       Liever passief
       Slaan
       Schoppen
       Ontsnappen
       Uit je tasje
       Meer aanvallers
       Verkrachtingen
       Alert leren zijn
       Tot besluit

Ontsnappen

Doe precies wat hier wordt aangeraden als je wordt vastgepakt, of dreigt te worden vastgepakt, of op diverse manieren wordt vastgehouden. Deze ontsnappingstechnieken zijn gemakkelijk en effectief, waardoor je met zo weinig mogelijk moeite loskomt.

Dit zijn de grepen waaruit je jezelf kunt bevrijden:
  1. als je pols met één hand wordt vastgehouden
  2. als je pols twee handen wordt vastgehouden
  3. als je van voren wordt gewurgd
  4. als je van achteren wordt gewurgd
  5. als je van achteren wordt omarmd
  6. als je hoofd wordt vastgeklemd
  7. als iemand je tasje probeert te pakken


Als je met één hand wordt vastgehouden
Je moet nu enkele dingen tegelijkertijd doen.

Kijk onmiddellijk naar de richting waar zijn duim naar toewijst.

Tegelijkertijd open je vingers zo wijd mogelijk. Daardoor span je je spieren, zodat zijn greep straks wat gemakkelijker verslapt.
Terwijl je je vingers zo weid mogelijk gespreid houdt, draai je je arm zo snel en zo hard als je kunt in een grote cirkel rond.

Je draait je arm in dezelfde richting waar de duim van je aanvaller naar toewijst.

Het meisje op de foto draait haar arm dus linksom (voor de kijkers rechtsom) in een grote cirkel.
Je aanvaller zal proberen je arm vast te blijven houden, maar als je deze cirkel snel, hard en in de juiste richting uitvoert, zal hij vanzelf moeten loslaten.
Terug naar boven


Als je met twee handen wordt vastgehouden
Draai je lichaam in de richting van je aanvaller. Hou de elleboog van de vastgehouden arm strak tegen je aan.

Maak met je vastgehouden hand een zo stevig mogelijke vuist.
Grijp over zijn armen heen naar je vuist.

Pak je vuist met je vrije hand stevig vast.
Trek je vuist met een ruk los.

Vaak heb je hem met een enkele ruk al los, maar soms moet je even doortrekken.

Gebruik in dat geval je lichaamsgewicht (je elleboog werkt nu als een hefboom) om je vuist los te trekken.
Terug naar boven


Als je van voren wordt gewurgd
Let op! Nu heb je maar een paar seconden de tijd om te ontsnappen. Als je te lang wacht, kom je in ademnood. Snelheid is nu dus essentieel.

Zodra hij je nek aanraakt, maak je je nek zo kort mogelijk door hem zover mogelijk in te trekken (met je kin op je borst).

Span je nekspieren zoveel mogelijk aan: daardoor kun je je luchtwegen langer blijven gebruiken.
Vervolgens geef je hem zo snel als je kunt een schop of een knie in zijn kruis of in zijn buik, onmiddellijk gevolgd door...
... onmiddellijk gevolgd door je armen op te tillen en hem met je duimen in zijn ogen te prikken, zo snel mogelijk weer gevolgd door...
... zo snel mogelijk gevolgd door weer een trap of knie in zijn kruis of in zijn buik.
Terug naar boven


Als je van achteren wordt gewurgd
Hiervoor geldt hetzelde: ook nu heb je maar een paar seconden de tijd om te ontsnappen. Als je te lang wacht, kom je in ademnood. Snelheid is essentieel.

Zodra hij je nek aanraakt, maak je je nek zo kort mogelijk door hem zover mogelijk in te trekken (met je kin op je borst).

Span je nekspieren zoveel mogelijk aan: daardoor kun je je luchtwegen langer blijven gebruiken.
Til je knie op en stamp hem op zijn wreef.

Door de manier waarop hij je beetheeft, is het moeilijk om te kijken waar zijn voet zich precies bevindt. Stamp daarom zo vaak mogelijk zo snel en zo hard als je kunt naar waar je denkt dat zijn voet ergens staat.

Je hoeft maar één keer raak te stampen om hem los te doen laten!
Stoot vervolgens je elleboog in zijn ribben, of (als je je om hebt kunnen draaien) schop hem in zijn kruis.

Zelfs als je hem niet eerst met je voet geraakt hebt, zal hij zo druk zijn met het proberen jouw voet te ontwijken, dat je evengoed deze stoot kunt uitdelen.
Terug naar boven


Als je van achteren wordt omarmd
Als je op tijd merkt dat je van achteren omarmd wordt, lukt het soms om je armen nog net voor je te kruisen, zodat je adem niet uit je longen geperst kan worden. Meestal zal je echter niet op zo'n aanval van achteren bedacht zijn, en dan lukt dit niet meer.

Zodra je zijn armen om je heen voelt, kijk je waar zijn voet staat en stamp je hem zo hard als je kunt op zijn wreef.
Stoot dan je elleboog zo dicht mogelijk langs je lichaam naar achteren, in zijn ribben.

Hij zou je nu los moeten laten.
Draai door met je lichaam, en sla hem met je andere elleboog in zijn gezicht.
Terug naar boven


Als je hoofd wordt vastgeklemd
Als je op tijd merkt dat je van achteren omarmd wordt, lukt het soms om je armen nog net voor je te kruisen, zodat je adem niet uit je longen geperst kan worden. Meestal zal je echter niet op zo'n aanval van achteren bedacht zijn, en dan lukt dit niet meer.

Stamp hem hard op zijn tenen en haal gelijk uit om hem...
... tegelijkertijd (of zo goed als) met je handpalm hard en snel in zijn kruis te slaan.
Je kunt hem nu met je andere hand aan zijn haar naar achteren trekken en...
... hem in zijn keel of weer in zijn kruis slaan.
Terug naar boven


Als iemand je tasje probeert te pakken
Draag je tasje altijd over je schouder met je hand op de sluiting.
Zodra je voelt dat er aan getrokken wordt, trek je niet terug maar laat je jezelf naar hem toetrekken, zodat hij zijn evenwicht verliest en je dichterbij kunt komen.
Dan kun je hem met je voet of je knie in zijn kruis schoppen of stoten.

Als hij je probeert vast te pakken, kun je je tasje ook eerst in zijn gezicht slaan en hem daarna in zijn kruis of tegen zijn knie schoppen.
Terug naar boven